Development

Testbaarheid van statische methodes

Als je classes gaat schrijven dan heb je de mogelijkheid om statische methodes te definiëren. Je hoeft dan geen instantie te maken, maar je kunt gelijk de methode uitvoeren. Ideaal, zou je denken.

Is Single Responsibility wel altijd nodig?

Een onderdeel van het S.O.L.I.D. principe is Single Responsibility. Door elke class en hierin elke methode slechts één verantwoordelijkheid te geven zou de code leesbaarder moeten worden.